mundArtbeiz aktuell
 


dä witz diä wuCHä

- "dä fritzli cha hüt nöd i d'sCHuel CHo,
er hät höCH fieber."
lehrer: "Und wer isCH am telefon?"
- "min papi."


 

ä guäti wuCHä wünsCHäd angelika & andreas lang mit tiim