mundArtbeiz aktuell
 


dä witz diä wuCHä

CHunt en luftballon zum arzt:
"herr dokter, iCH han platzangsCHt!"


 

ä guäti wuCHä wünsCHäd angelika & andreas lang mit tiim